Als leidinggevende wil je je zorgprofessionals ondersteunen. Ook in de coronacrisis. Als je het goed voorbeeld geeft, laat je zien dat het, ondanks de hoge werkdruk, toch mogelijk is om goed voor jezelf te zorgen. Op deze pagina lees je hoe je de zorgprofessionals in je team zo goed mogelijk kan ondersteunen.

Ben je zorgprofessional?

Op de pagina Ik werk in de zorg  vind je meer informatie en tips om als zorgprofessional mentaal gezond te blijven. In de folder vind je specifieke tips voor crisisteams.

Zorg voor een ondersteunende (werk)omgeving 

 • Maak het mogelijk om ervaringen met elkaar te delen. Zowel tussen collega’s als met leidinggevenden. Deel zorgen, moeilijkheden en stressreacties met elkaar en manieren om daarmee om te gaan. Juist in deze periode is goed contact met collega’s belangrijk. Begeleiding van deze intervisiemomenten is mogelijk door een opgeleide coach of psycholoog uit het ziekenhuis.
 • Check bij elkaar, op een vast moment van de dag, hoe het gaat. Aandacht voor elkaar helpt bij het vasthouden van een gevoel van saamhorigheid en gezamenlijke focus. Dat kan heel goed in teamverband.
 • Maak waar mogelijk gebruik van bestaande systemen, zoals peer support, een buddysysteem of een opvangteam. Zet wanneer het nodig is de bedrijfsarts, een vertrouwenspersoon of bedrijfspsycholoog in.

Erken gevoelens 

Zorg dat iedereen goed op de hoogte is van psychosociale effecten van lange tijd werken met veel stress. Geef aan dat gevoelens van onzekerheid, schuld, angst en stress normaal zijn in deze situatie. Benoem het gevoel van machteloosheid, boosheid of frustratie en dat iedereen op een andere manier met de coronacrisis omgaat.

Maak ruimte om de privésituatie te bespreken

Ook buiten de werkomgeving kunnen medewerkers te maken krijgen met problemen, familie en vrienden die bezorgd zijn, of een geliefde die ziek is. Maak en geef als leidinggevende de ruimte om dit met elkaar te bespreken.

Houd aandacht voor de basisbehoeften

Juist in deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat zorgprofessionals structuur in hun dagelijks leven houden en een balans tussen werk en vrije tijd. Bespreek dit met je team en vraag na wat medewerkers nodig hebben om goed hun werk te kunnen doen. Zorg op de werkplek voor de basisbehoeften zoals een ruimte om rustig te pauzeren en te eten en drinken. 

Geef betrouwbare informatie en bijscholingsmogelijkheden

Goede informatie is heel belangrijk. Maar soms is informatie over het coronavirus onvolledig of onduidelijk. Dit zorgt voor stress of onrust, onzekerheid of een gevoel van regieverlies. Blijf steeds de laatste informatie uit betrouwbare bronnen aanbieden. Leg daarnaast uit welke maatregelen genomen worden voor de veiligheid van de zorgprofessionals. Bied ook, indien mogelijk, korte (online) informatie aan om kennis en kunde over het virus te vergroten.

Probeer vroegtijdig te signaleren

Houd zicht op wat er speelt bij je medewerkers, ook in de thuissituatie. Zorgprofessionals kunnen zelf te maken krijgen met besmetting door het coronavirus. Ga na of zorgprofessionals, ondanks de sociale beperkingen, voldoende kunnen terugvallen op familie of vrienden. Stimuleer het onderhouden van sociale contacten.

Houd vooral aandacht voor de collega’s waarvan je weet dat zij persoonlijke moeilijkheden doormaken, kamp(t)en met mentale klachten, of geen sociale kring om zich heen hebben.

Organiseer tijdig toegang tot aanvullende ondersteuning

Bespreek de mogelijkheden voor aanvullende (mentale) ondersteuning. Zorg dat zorgprofessionals ook buiten werktijd weten waar die aanvullende ondersteuning te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan de vertrouwenspersoon of bedrijfsarts, een psycholoog of coach.

Meer hulp

 • ARQ IVP Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals
  ARQ IVP heeft een speciaal contactpunt voor psychosociale ondersteuning zorgprofessionals tijdens de coronacrisis. Het contactpunt zorgprofessionals is 7 dagen in de week te bereiken tussen 8.30 -21.30 uur op telefoonnummer 088 330 55 00.
 • Zelfscreener
  De Zelfscreener van ARQ IVP is een online instrument dat je inzicht geeft in wat je energie geeft in je werk en wat stress oplevert (thuis of op het werk). In de Zelfscreener zitten vragen die specifiek over corona gaan. De uitslag laat zien of je energie en stress in balans is. Ook krijg je tips over ondersteuningsmogelijkheden. 
 • Deze leidraad voor leidinggevenden omschrijft beleidsadviezen en interventies om mentale klachten bij zorgmedewerkers te voorkomen. De leidraad is ontwikkeld door het Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum, het Trimbos-instituut, arboverpleegkundigen van de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).
 • Tips en adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals
  Op de website van het ministerie van Defensie vind je meer tips en toelichting over de mentale gezondheid van zorgprofessionals. Bekijk ook de webinar.
 • Sterk in je werk
  CNV Zorg & Welzijn en de 14 regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus, bieden extra ondersteuning voor medewerkers in zorg en welzijn die in het werk te maken krijgen met corona. Professionele coaches bieden op vrijwillige basis extra mentale coaching en een luisterend oor, en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp.
 • Platform Stress de Baas
  Het Platform Stress de Baas is speciaal voor werkgevers en werknemers in de zorg en helpt je organisatie bij goed werkgeverschap. Het platform biedt specialistische kennis over werken onder stressvolle omstandigheden zoals tijdens de coronacrisis. Hiervoor werkt Stichting IZZ samen met Defensie (de Militaire GGZGeestelijke gezondheidszorg), het Defensie programma Duurzaam Gezond Inzetbaar en ARQ IVP (expert bij ingrijpende gebeurtenissen).
 • Op de website van PsyHAG vind je informatie over de psychische gevolgen van corona. De kaderhuisartsen geven een actueel overzicht met informatie over zorg voor de zorgverleners. En informatie voor de patiënt en ondersteuningsmateriaal voor het werk van de huisarts en POH-GGZ. 
 • De gratis bundel van Vilans: ‘Ethische dilemma’s in de zorg tijdens corona’ gaat in op voorbeelden uit de zorg van ingewikkelde besluitvorming, waarin visies en waarden botsen. De bundel geeft tips om te oefenen om het gesprek aan te gaan met jezelf, een collega of jouw team over dat ene besluit waar je nu nog van wakker kunt liggen.
 • KNMGKoninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst heeft ook een ethische toolkit opgesteld. Dit bevat onder andere een praktisch stappenplan, columns en artikelen die je kunnen helpen om morele dilemma’s te analyseren en tot een goede afweging te komen.
 • Bekijk nog meer hulplijnen van organisaties en instellingen die je mogelijk verder kunnen helpen.