Door de coronacrisis zijn gezinnen meer op elkaar aangewezen. Als er stress is bij een van de gezinsleden, heeft dat direct invloed op iedereen in het gezin en de sfeer in huis. De spanning in huis kan dan erg toenemen. Er is extra risico als een of meerdere mensen in het gezin al vóór de coronacrisis last had van mentale problemen. Maak je je zorgen over een gezin? Op deze pagina lees je wat je kan doen om te helpen

Heb je te maken met jongeren die soms moeite hebben zich aan de coronamaatregelen te houden? Lees de tips om hierover met jongeren in gesprek te gaan. En wordt uitgelegd wat de situatie voor hen zo lastig maakt.

Veranderingen bij gezinnen door de coronacrisis

Het is lastig om de sfeer positief te houden als de situatie in een gezin is veranderd door de coronamaatregelen. Frustratie en irritatie nemen gemakkelijk toe en oplossingen lijken soms ver weg.

Redenen waardoor een gezin in de knel kan raken:

 • Financiële problemen.
 • Minder steun of sociale contacten van buren, vrienden of familie.
 • Minder mogelijkheden om te ontspannen door de aangepaste regels bij sporten en verenigingen.
 • Combineren van de zorgtaken en thuiswerk of een andere werksituatie.
 • Het wegvallen van structuur in het dagritme.
 • Veel en dicht op elkaar zitten, soms in kleine ruimtes en huizen.
 • Gedrag van (kleine) kinderen, zoals verveling.
 • De zorg voor kinderen met een beperking en het wegvallen van hun dagbesteding kan in deze periode extra zwaar zijn.

 Wat kan ik doen om een gezin te helpen?

 • Als je vermoedt dat er problemen of spanningen in het gezin zijn, kun je altijd vragen of het goed gaat en of je iets voor het gezin, de kinderen of de ouders kunt doen. Als de ouders, verzorgers of kinderen aangeven dat het goed gaat, maar je blijft je toch zorgen maken dan is het goed om contact te houden en regelmatig je hulp aan te bieden.  
 • Als je je zorgen maakt over de veiligheid van een kind of geweld in huis , bel dan het meldpunt Veilig Thuis: 0800 2000 om advies in te winnen. Je kunt een casus anoniem bespreken waarbij het gezin anoniem blijft en je (nog) geen melding maakt. Of ga naar Veilig Thuis voor meer informatie.
 • Als de problemen wel openlijk bespreekbaar zijn, kun je in overleg met de ouders of verzorgers hulp inschakelen van bekende en vertrouwde professional, zoals een docent, begeleider of behandelaar. Of biedt zelf hulp aan. 
 • Probeer te achterhalen of ieder kind, naast de ouder/opvoeder, nog een vertrouwd persoon heeft of nodig heeft. Zodat je weet dat een kind altijd met iemand kan praten.
 • Houd regelmatig contact met de ouders: Vraag hoe het gaat door even langs te gaan of regelmatig te bellen of een appje te sturen. Zo houd je een vinger aan de pols. 
 • Als je je als docent of zorgprofessional zorgen maakt, dan geldt voor jou de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt je zorgen allereerst ook met instanties als de JGZ Jeugdgezondheidszorg bespreken. 
 • De brochure ‘Wees alert op de thuissituatie’ richt zich op professionals. Hierin staan tips om in gesprek te gaan met een client, ouder(s) en/of kind over spanningen thuis tijdens de coronamaatregelen.

Hulplijnen

Onderstaande links kunnen je mogelijk verder helpen: 

Meer informatie

Onderstaande links kunnen je meer informatie en tips geven: 

 • Het NJI heeft een overzichtsstudie gedaan naar de gevolgen van de pandemie voor de jeugd. Hiervoor zijn publicaties van Nederlandse wetenschappelijke studies, peilingen, enquêtes en analyse van bestaande registraties uit de periode maart 2020 tot en met maart 2021 bekeken.
 • Heb je als professional te maken met gezinnen? In de publicatie ‘Werken aan mentale gezondheid van jongeren: adviezen voor gemeenten’ staan adviezen aan professionals die voor gezinnen zorgen. 
 • Heb je als professional zorgen over de veiligheid van een kind? Ook dan overleg je met Veilig Thuis. Op het Nederlands Jeugdinstituut  lees je wat je nog meer kunt doen en hoe je op afstand kan ondersteunen.
 • Hoe bespreek je frustratie of angst bij een kind vanwege corona? Het Nederlands Jeugdinstituut  geeft tips.
 • Op de pagina ‘Gezond leven in coronatijd’ staat tips over een gezonde leefstijl en thema’s als slapen, alcohol en drugsgebruik en gamen.