Spanningen in een gezin kunnen door de coronapandemie groter worden. Gezinnen waren meer op elkaar aangewezen. Jongeren hadden minder contact met vrienden, op school en het werk. Stress bij één gezinslid beïnvloedt direct iedereen in het gezin en de sfeer in huis. Ook de gevolgen van de coronapandemie kunnen zorgen voor spanningen. Bijvoorbeeld als er geldzorgen zijn. Of als gezinsleden verschillen van mening over onderwerpen zoals vaccinatie. Er is extra risico als een gezinslid al vóór de coronacrisis last had van mentale problemen. Maak je je zorgen over een gezin? Op deze pagina lees je hoe je kan helpen.

Lees ook de tips als je je zorgen maakt over je kind. Wil je weten waarom de situatie voor jongeren zo lastig is? Lees de uitleg en ga in gesprek met jongeren.

Het is soms lastig om de sfeer positief te houden als de situatie in een gezin is veranderd door corona. Frustratie en irritatie nemen gemakkelijk toe en oplossingen lijken soms ver weg.

Redenen waardoor een gezin in de knel kan raken:

 • Geldproblemen.
 • Minder steun of sociale contacten van buren, vrienden of familie.
 • Minder mogelijkheden om te ontspannen door aangepaste regels. Of beperkingen als je bijvoorbeeld niet bent gevaccineerd.
 • Combineren van de zorgtaken en thuiswerk of een andere werksituatie.

 • Vraag of het goed gaat als je vermoedt dat er problemen of spanningen in het gezin zijn. Misschien kan je iets doen voor het gezin, de kinderen of de ouders. Geeft het gezin aan dat het goed gaat, maar blijf je je toch zorgen maken? Dan is het goed om contact te houden en regelmatig je hulp aan te bieden.  
   
 • Vraag advies als je je zorgen maakt over de veiligheid van een kind of geweld in huis. Bel het meldpunt Veilig Thuis: 0800 2000 om advies te vragen. Je kan een zaak anoniem bespreken waarbij het gezin anoniem blijft en je (nog) geen melding maakt. Of ga naar Veilig Thuis voor meer informatie.
   
 • Schakel hulp in van een bekende en vertrouwde professional als de problemen wel openlijk bespreekbaar zijn. Overleg dit met de ouders of verzorgers. Denk aan hulp van een docent, begeleider of behandelaar. Of bied zelf hulp aan. 
   
 • Probeer te achterhalen of ieder kind, naast de ouder/opvoeder, nog een vertrouwd persoon (nodig) heeft. Zodat je weet dat een kind altijd met iemand kan praten.
   
 • Houd regelmatig contact met de ouders. Vraag hoe het gaat door even langs te gaan of regelmatig te bellen of een appje te sturen.
   
 • Maak je je als docent of zorgprofessional zorgen? Dan geldt de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kan je zorgen eerst ook met instanties als de JGZ Jeugdgezondheidszorg bespreken. 

 • Het NJI heeft een overzichtsstudie gedaan naar de gevolgen van de pandemie voor de jeugd. Hiervoor zijn publicaties van Nederlandse wetenschappelijke studies, peilingen, enquêtes en analyse van bestaande registraties uit de periode maart 2020 tot en met maart 2021 bekeken.
 • Heb je als professional te maken met gezinnen? In de publicatie ‘Werken aan mentale gezondheid van jongeren: adviezen voor gemeenten’ staan adviezen aan professionals die voor gezinnen zorgen. 
 • Hoe bespreek je frustratie of angst bij een kind vanwege corona? Het Nederlands Jeugdinstituut  geeft tips.
 • Op de pagina ‘Gezond leven in coronatijd’ staan tips over een gezonde leefstijl en thema’s als slapen, alcohol- en drugsgebruik en gamen.