Voor mensen met een migratieachtergrond kan coronatijd zwaar zijn. Vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden hebben vaak traumatische ervaringen meegemaakt tijdens de vlucht en de asielprocedure. Maar ook de periode daarna kan zwaar zijn, waarin zij zich moeten aanpassen aan een nieuwe omgeving. Helemaal als die omgeving door corona steeds verandert.

De tips komen uit de handreiking ‘Oog voor diversiteit ten tijde van de coronacrisis’. Ze zijn specifiek voor huisartsen, praktijkondersteuners (POH), behandelaars en managers in de ggz. 

 • Zorgen en schuldgevoelens over vrienden en familieleden in het land van herkomst die het moeilijk hebben. 
   
 • Geldzorgen door tijdelijke of flexibele contracten. Door de coronacrisis is er minder werk in bepaalde sectoren. Of mensen hun werk kunnen blijven doen, heeft soms ook te maken met de woonplek of het recht om in Nederland te blijven.  
   
 • Gevoelens van eenzaamheid. Door lockdowns was het lastig om een sociaal netwerk op te bouwen en Nederlands te leren.

 • Door de coronapandemie kan een grotere kloof ontstaan tussen mensen met een migratieachtergrond en mensen die uit Nederland komen. Een kloof op het gebied van maatschappelijke positie en mentale gezondheid.
 • Ze lopen een groter risico op discriminatie.
 • Ze hebben beperkter toegang tot (geestelijke) gezondheidszorg.

 • Vertel over betrouwbare informatiebronnen en stimuleer testen/vaccineren. Onder mensen met een migratieachtergrond bestaat meer angst voor vaccinatie en stigmatisering bij een coronabesmetting. Dat heeft als gevolg dat ze zich minder laten testen op corona. Of minder bereid zijn om zich te laten vaccineren. Soms krijgen ze ook verkeerde informatie via hun eigen kanalen (bijvoorbeeld via familie in het land van oorsprong). Via Rijksoverheid wordt onder andere het belang van vaccinatie tegen COVID-19 uitgelegd in verschillende talen.
   
 • Vraag op een respectvolle manier naar hoe de ander zich voeltDoor angst voor negatieve (voor)oordelen uit hun omgeving zijn sommige migranten terughoudend in het praten over mentale problemen. Maak het thema bespreekbaar.
   
 • Kies voor een persoonlijke aanpak. Mensen met een migratieachtergrond zijn onderling zeer divers en hebben uiteenlopende behoeften. Denk aan verschillen op het gebied van leeftijd, opleiding, levensbeschouwing en mate van aanpassing aan de Nederlandse cultuur. 
   
 • Stimuleer onderlinge steun. Verbinding met hun gemeenschap is een grote bron van steun en veerkracht. 
   
 • Laat afspraken hoe dan ook doorgaan. Juist voor deze doelgroep is contact op locatie, in plaats van digitaal, belangrijk. Dit versterkt het gevoel van ondersteuning.
   
 • Zet een tolk in als taal de communicatie lastig maakt. Soms is een familielid genoeg. Maar zet bij voorkeur een professionele tolk in als het om complexe of gevoelige problemen gaat. Kinderen kunnen namelijk lijden door tolk te zijn voor hun ouders. Een kind wil zijn ouders graag helpen en zal dus niet snel uit zichzelf die rol weigeren. Tegelijkertijd hoort een kind mogelijk dingen die ingrijpend of te complex zijn. En is er de angst dat hij of zij tekortschiet. Het is schadelijk voor een kind als de verantwoordelijkheid tussen ouder en kind wordt omgedraaid.

 • De Rode Kruis Hulplijn (070-44 55 888) is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Mensen die geen Nederlands spreken kunnen terecht bij de speciale WhatsApp-nummers. Voor een luisterend oor, advies of extra hulp tijdens de coronacrisis.
 • Posters en flyers met overheidsinformatie. Op Rijksoverheid vind je posters en flyers met informatie over het coronavirus en de maatregelen in verschillende talen.
 • Flyers over het coronavirus, omgaan met stress en zorgen voor kwetsbare personen in je omgeving. Het Rode Kruis biedt deze flyers aan in het Engels, Turks, Arabisch en Portugees.
 • Video’s met tips voor psychische problemen. Het Finse Rode Kruis heeft verschillende video’s met Engelstalige tips over omgaan met psychische problemen tijdens de coronacrisis.
 • Helpdesk voor statushouders. Deze helpdesk (085-5808800) van het Corona Actiecommité Statushouders is op werkdagen bereikbaar van 14.00 uur tot 16.00 uur. Zij staan mensen in het Arabisch en Tigrinya te woord.
 • Informatie voor mensen zonder verblijfsvergunning. Basic Rights geeft informatie in het Nederlands, Frans en Engels over hun rechten en organisaties die kunnen helpen.
 • Begrijplijke informatie over het coronavirus.  Pharos biedt deze informatie in verschillende talen aan. Ook beschikbaar in printversie.
 • Voorlichtingsmateriaal voor asielzoekers en vluchtelingen. Pharos biedt hierin informatie over (psychische) gezondheid.
 • Animatie in begrijplijke taal. Stichting Lezen en Schrijven maakte deze voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 
 • Animaties en geluidsfragmenten over het coronavirus en de maatregelen. Op corona.steffie.nl vind je informatie in verschillende talen.

 • Zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Bij vragen over deze onderwerpen kan je als huisarts of andere zorgverlener terecht op huisarts-migrant.nl.
 • Optimale psychosociale ondersteuning van vluchtelingen (ex-)asielzoekers en migranten. ARQ Kenniscentrum Migratie geeft informatie over verschillende projecten en behandelingen om dit te bereiken.
 • Kennisbank met voorlichtingsmateriaal en handreikingen. Deze gaan onder andere over gezondheid van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. De meeste materialen in de Pharos kennisbank kan je gratis downloaden.
 • Regeling ‘onverzekerbare vreemdelingen’. Onverzekerbare migranten hebben recht op zorg en toegang tot de huisartsenpraktijk. Het CAK legt uit hoe je als zorgverlener een beroep kan doen op deze regeling. De regeling geldt als je kosten maakt door medische zorg te verlenen aan mensen zonder verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld wanneer iemand zich als nieuwe patiënt meldt bij een huisartsenpraktijk.
 • FNV biedt informatie voor werkgevers rondom corona en arbeidsmigrantenBekijk de antwoorden op veelgestelde vragen.
 • Modules over op een begrijpelijke, cultuursensitieve en persoonsgerichte manier in gesprek gaan met migranten en vluchtelingen. Deze zijn gratis beschikbaar op het Pharos Leerplatform en bedoeld voor professionals en vrijwilligers.
 • Module cultuursensitief werken binnen de ggz. Deze is geschikt voor preventie tot en met complexe klinische behandelingen.