Vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden hebben relatief vaak traumatische ervaringen meegemaakt tijdens de vlucht en de asielprocedure. Ook de periode daarna, waarin zich moeten aanpassen aan een nieuwe maatschappij, kan zwaar zijn. 

De psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen voor mensen met een migratieachtergrond groter zijn door: 

  • een beperkt sociaal netwerk in Nederland. Het risico op sociaal isolement is groot en er zijn minder mogelijkheden voor sociale steun.
  • meer risico op maatschappelijke marginalisatie, (institutionele) uitsluiting en discriminatie.
  • verminderde toegang tot de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Waar vind ik hulp? 

Handreiking 
In de handreiking  ‘Oog voor diversiteit ten tijde van de coronacrisis’ staan aandachtspunten en aanbevelingen voor de ondersteuning van migranten, vluchtelingen en asielzoekers op een rijtje. De handreiking is bedoeld voor professionals die zich met de psychosociale ondersteuning van migranten bezighouden, zoals huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen, behandelaars en managers in de ggz geestelijke gezondheidszorg, en professionals in het sociaal domein die met de doelgroep werken.

Informatie in andere talen

  • Informatie over het coronavirus in begrijpelijke en verschillende talen vind je op Pharos. Ook beschikbaar is printversie. 
  • Overheidsinformatie op posters en flyers over het coronavirus en de maatregelen verschillende talen vind je op Rijksoverheid
  • Flyers in het Engels, Turks, Arabisch en Portugees over het coronavirus, omgaan met stress en het zorgen voor kwetsbare personen in je omgeving vind je op Rode Kruis.
  • Een animatie in begrijpelijke taal voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Want voor hen kan alle informatie over het coronavirus best veel en complex zijn. 
  • Bekijk nog meer hulplijnen van organisaties en instellingen die je mogelijk verder kunnen helpen.