De coronatijd heeft vaak veel invloed op het leven van ouderen die afhankelijk zijn van anderen. Zeker als zij lichamelijk minder mobiel zijn of problemen zoals dementie hebben. Lees informatie en tips om je kwetsbare oudere zo goed mogelijk te helpen.

 • Ouderen die alleen wonen of weinig sociale contacten hebben
 • Ouderen met dementie of andere psychische problemen
 • Ouderen die lichamelijk minder mobiel zijn
 • Ouderen met oorlogsherinneringen

Ouderen zijn soms minder goed op de hoogte van de informatie over eventuele coronamaatregelen. Daardoor kunnen ze last hebben van:

 • Vertel over de risico’s om ziek te worden van het coronavirus.
   
 • Deel eenvoudige feiten over wat er gaat gebeuren. Blijf geduldig en herhaal informatie als dat nodig is.
   
 • Vraag of de oudere jouw hulp kan gebruiken. Bijvoorbeeld bij de dagelijkse boodschappen en medicijnen.
   
 • Laat de oudere zelf ideeën aandragen. Dit helpt om beter met de situatie om te gaan.
   
 • Denk mee over oplossingen. Zoals contact houden met familie en vrienden, een vaste dagindeling aanhouden, actief blijven en afleiding zoeken. 
   
 • Maak tijd voor een telefoontje en houd contact. Stimuleer ook familie en kennissen om te bellen.
   
 • Help met digitale communicatie, zoals videobellen. DAZ, een bureau dat gespecialiseerd is in zorginnovatie, heeft een instructie ontwikkeld om mensen met dementie te leren videobellen.
   
 • Doe iets samen. Bijvoorbeeld een (online) spelletje. Kijk bellend samen televisie. Of lees samen een boek om later te bespreken.
   
 • Bespreek hoe mantelzorg en andere thuiszorg op een veilige manier kan worden gedaan.

 • De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen heeft een telefoonnummer voor ouderen: 0348-46 66 66. Ouderen kunnen bellen als zij zich zorgen maken over het coronavirus of graag een praatje willen maken.
 • KBO-PCOB en NOOM hebben samen ook een informatielijn opgericht voor ouderen, ook met een migratieachtergrond. Hier kunnen ouderen met een migratieachtergrond ook in hun eigen taal praten met een vrijwilliger: 030–3 400 600.
 • Via het Project Ouderen in de Wijk worden verschillende activiteiten georganiseerd bij de bibliotheek in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. De activiteiten zijn erop gericht om (dreigend) sociaal isolement bij kwetsbare ouderen tegen te gaan.
 • Bekijk nog meer hulplijnen van organisaties en instellingen die je verder kunnen helpen.

Voor ouderen kan de coronaperiode nare herinneringen aan vroeger oproepen, zoals herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Wanneer ouderen merken dat je dit begrijpt, geef je ze een gevoel van vertrouwen en veiligheid.

Welke situaties roepen herinneringen op aan oorlog?

 • Vrijheidsbeperkingen kunnen leiden tot een gevoel van controleverlies en machteloosheid. In oorlogstijd zijn mensen overgeleverd aan anderen en lopen ze het risico gescheiden te raken van familieleden. 
 • Thuisisolatie kan herinneringen oproepen aan onderduiken. 
 • Discussies over wie wel en wie geen IC Intensive care-bed krijgt, kunnen een gevoel van uitsluiting oproepen. De oudere kan dit opvatten alsof het ene leven minder waard is dan dat van een ander. 
 • Als mensen te veel aan zichzelf denken en niet aan de ander, voelt dat hetzelfde als onderling wantrouwen in de oorlog.

 • Bied een luisterend oor. Heb een open houding als herinneringen aan de oorlog naar boven komen. Houd er rekening mee dat dit onderwerp zowel bij de ander als bij jezelf veel kan losmaken. 
 • Vergelijk de huidige situatie en oorlogstijd niet uit jezelf met elkaar. Ouderen kunnen zich daardoor niet begrepen voelen in wat het voor hen betekende om daadwerkelijk in oorlog te leven. 
 • Let op triggers die herinneringen oproepen. De blijvende aandacht voor het coronavirus, bijvoorbeeld via de televisie, kan veel onrust veroorzaken. Bespreek manieren waarop de oudere deze triggers voor een deel kan wegnemen.
 • Praat over dingen die rust en afleiding geven. Bijvoorbeeld over lievelingsmuziek, foto’s van (klein)kinderen of dieren of een specifieke prettige geur. Of doe lichamelijke oefeningen. 
 • Geef ouderen zoveel mogelijk zelf de regie. Geef bijvoorbeeld tips waar ze zelf mee aan de slag kunnen.

Meer informatie over omgaan met ouderen met oorlogservaringen vind je via Ouder worden met de oorlog. Is er behoefte aan persoonlijk contact? Deze hulplijnen zijn er voor zowel oorlogsgetroffenen als voor mantelzorgers en andere mensen die dichtbij hen staan: