Voor ouderen die afhankelijk zijn van (jouw) hulp kunnen de coronamaatregelen ingrijpend zijn. Ook is het soms lastiger om ouderen te helpen vanwege de coronamaatregelen. 

Op deze pagina vind je informatie en tips om ouderen bij te staan, onderverdeeld in twee onderwerpen: 

Welke ouderen zijn kwetsbaar in coronatijd?

Kwetsbare ouderen zijn:

 • Ouderen die alleen wonen of geen sociale kring om zich heen hebben
 • Ouderen met dementie of andere psychische problemen
 • Ouderen die lichamelijk minder mobiel zijn

Wat merk je bij kwetsbare ouderen?

Activiteiten van ouderen gaan vanwege de coronamaatregelen misschien niet door. Zij zijn soms ook minder goed op de hoogte van de informatie over de coronamaatregelen. Daardoor kunnen ze last hebben van:

Wat kan ik doen voor kwetsbare ouderen?

 • Vertel over de risico’s om ziek te worden van het coronavirus en over de maatregelen.
 • Deel eenvoudige feiten over wat er gaat gebeuren.
 • Geef duidelijke instructies over de maatregelen en waarom deze nodig zijn.
 • Blijf geduldig en herhaal informatie als dat nodig is.
 • Vraag of de oudere jouw hulp kan gebruiken.
 • Laat de oudere zelf ideeën aandragen. Wanneer een oudere meer zeggenschap heeft, kan hij of zij beter met de situatie omgaan.
 • Denk mee met de oudere over andere oplossingen. Zoals over het contact houden met familie en vrienden, het aanhouden van een vaste dagindeling, actief blijven en het zoeken van afleiding. 
 • Maak tijd voor een telefoontje en houd contact.
 • Er zijn verschillende manieren om op afstand iets te doen met ouderen. Doe samen online een spelletje, kijk samen televisie met de telefoon aan het oor of lees samen een boek om later te bespreken.
 • Help ouderen met digitale communicatie, zoals videobellen. DAZ, een bureau dat gespecialiseerd is in zorginnovatie, heeft een instructie ontwikkeld om mensen met dementie te leren videobellen.
 • Stimuleer familie en kennissen om te bellen met de oudere.
 • Overleg samen met de oudere over de dagelijkse boodschappen en/of medicijnen. Op welke manier kan jij hier iets in betekenen?
 • Bespreek hoe mantelzorg en andere thuiszorg op een veilige manier kan worden gedaan.

Hulplijn voor kwetsbare ouderen

 • De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen heeft een telefoonnummer geopend voor ouderen. Ouderen kunnen bellen als zij zich zorgen maken over het nieuwe coronavirus of graag een praatje willen maken: 0348-46 66 66.
 • KBO-PCOB en NOOM hebben samen ook een informatielijn opgericht voor ouderen, ook met een migratie-achtergrond. Hier krijgen ouderen met een migratieachtergrond ook de kans om in hun eigen taal te praten met een vrijwilliger: 030–3 400 600.
 • Bekijk nog meer hulplijnen van organisaties en instellingen die je mogelijk verder kunnen helpen.

Ouderen met oorlogsherinneringen in coronatijd

Voor ouderen kan de coronacrisis nare herinneringen aan vroeger oproepen, zoals herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Wanneer ouderen merken dat je dit begrijpt, geef je ze een gevoel van vertrouwen en veiligheid.

Welke situaties roepen herinneringen op aan oorlog?

 • Vrijheidsbeperkingen kunnen leiden tot een gevoel van controleverlies en machteloosheid. In oorlogstijd zijn mensen overgeleverd aan de grillen van anderen en lopen ze het risico gescheiden te raken van familieleden. 
 • Thuisisolatie kan herinneringen oproepen aan onderduiken. 
 • Discussies over wie wel en wie geen IC Intensive care-bed krijgt, kan een gevoel van uitsluiting oproepen. De oudere kan dit opvatten alsof het ene leven minder waard is dan dat van een ander. 
 • Als mensen te veel aan zichzelf denken en niet aan de ander, voelt dat hetzelfde als onderling wantrouwen in de oorlog.

Wat kan ik doen voor ouderen met oorlogservaringen?

 • Bied een luisterend oor. Heb een open houding als er herinneringen aan de oorlog naar boven komen. Houd er rekening mee dat dit onderwerp zowel bij de ander als bij jezelf veel kan losmaken. 
 • Vergelijk de huidige situatie en oorlogstijd niet uit jezelf met elkaar. Ouderen kunnen zich daardoor niet begrepen voelen in wat het voor hen betekende om daadwerkelijk in oorlog te leven. 
 • Let op triggers die herinneringen oproepen. De voortdurende aandacht voor het coronavirus SARS-CoV-2, bijvoorbeeld via de televisie, kan veel onrust veroorzaken. Bespreek manieren waarop de oudere deze triggers voor een deel kan wegnemen.
 • Praat over dingen die rust en afleiding geven. Bijvoorbeeld over lievelingsmuziek, foto’s van (klein)kinderen of dieren, een specifieke prettige geur of doe lichamelijke oefeningen. 
 • Geef ouderen zoveel mogelijk zelf de regie. Geef bijvoorbeeld tips waar ze zelf mee aan de slag kunnen.

Hulplijnen voor ouderen met oorlogservaringen

Meer informatie over omgaan met ouderen met oorlogservaringen vind je via Ouder worden met de oorlog.
Is er behoefte aan persoonlijk contact? Onderstaande hulplijnen zijn er voor zowel oorlogsgetroffenen als voor mantelzorgers en andere mensen die dichtbij hen staan: