Wanneer je meer stress hebt, wordt het lastiger om de waarschuwingstekens van je eigen lichaam te voelen en te beoordelen. Daarom is het belangrijk om goed op elkaar te letten. Iemand anders merkt veranderingen in je gedrag vaak eerder op dan jijzelf. En datzelfde geldt natuurlijk ook andersom: mogelijk merk jij iets aan je collega waar hij/zij zich nog niet bewust van was.

Het is in coronatijd lastiger om te zien dat het niet goed gaat met een collega. Wanneer je veranderingen merkt bij de ander kan je, ook via videobellen, hierover een gesprek beginnen. Praten over spanning en stress helpt je collega.

Waar kan je op letten bij je collega’s?

 • Heel erg alert zijn, zenuwachtig gedrag
 • Prikkelbaar, kortaf, geïrriteerd reageren 
 • Onverschillig of lacherig doen 
 • Snel overstuur raken, erg geëmotioneerd reageren 
 • Moeite met concentreren
 • Zaken uit de weg gaan
 • Veranderde stemming, bijvoorbeeld somber zijn, zich terugtrekken, stiller zijn dan anders
 • Gevoelens van schaamte of schuld
 • Veel zorgen maken 
 • Slechte persoonlijke verzorging
 • Teveel of te weinig eten, meer alcohol drinken of drugs gebruiken 

 Wat kan ik doen voor mijn collega?

Er zijn een aantal dingen die je kan doen om je collega’s te helpen: 

 • Laat zien dat je betrokken bent door regelmatig contact op te nemen.
 • Geef je collega ruimte om stoom af te blazen en zijn/haar hart te luchten. 
 • Leg uit dat stress en spanning normale reacties op een abnormale gebeurtenis zijn. Vertel dat de klachten meestal vanzelf overgaan. 
 • Vraag aan je collega: wat helpt je hiermee om te gaan? Hoe ontspan je normaal? Welke afleiding helpt je? Met wie kan je praten?
 • Bespreek je bezorgdheid altijd met je collega zelf. Besluit altijd samen met je collega om extra hulp in te schakelen. Dat kan via de leidinggevende of de bedrijfsarts.

Deze informatie is opgesteld in samenwerking met ARQ IVP.