Je hoort en leest veel verschillende meningen over corona. Bijvoorbeeld over het ontstaan van het virus, de mondkapjesplicht, de maatregelen door de overheid en vaccineren. Al die verschillende, soms tegenstrijdige, informatie en meningen in de (sociale) media en in je omgeving kunnen verwarrend zijn. Het kan tot spanningen leiden in relaties en voor onrust zorgen. Op deze pagina vind je tips om je eigen mening te vormen. En om op een goede manier te praten met mensen die er anders over denken dan jij.

Je eigen mening vormen

Door alle verschillende meningen heb je misschien vragen. Of weet je niet meer wat je moet geloven of denken. Dit kan stress veroorzaken en je onrustig en onzeker maken.

Dit zijn tips om je eigen mening te vormen:

 • Wel of geen mening. Je hoeft niet overal een mening over te hebben. Het is oké om geen mening te hebben, te twijfelen of in het midden te zitten. Misschien zijn sommige onderwerpen al duidelijk voor je. Bijvoorbeeld of je je wel of niet laat vaccineren. Over andere onderwerpen heb je misschien minder de behoefte om een mening te vormen.
 • Ga op zoek naar betrouwbare informatie. Bij het vormen van een mening helpt het om informatie uit betrouwbare bronnen te halen. Twijfel je of een (online) bericht echt is of misschien nepnieuws? Bekijk dan de tips die je helpen om een bericht zelf te onderzoeken. Blijf nieuwsgierig en kritisch.
 • Ga in gesprek en stel vragen. Ga met een open houding in gesprek met mensen die een andere mening hebben dan jij. Stel ze vragen of stel je vragen aan experts. Daarnaast kan je bij je eigen GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst ook terecht met vragen. Als je onder behandeling bent van een arts, kan je je vragen ook aan de dokter stellen.

In gesprek gaan: waarom is dat soms lastig?

Tijdens een confronterend gesprek is het mogelijk dat je je onveilig voelt. Dat gevoel ontstaat als je denkt dat je ideeën en positie worden bedreigd. Door dit gevoel van onveiligheid krijg je meer adrenaline in je bloed. Je eigen mening verdedigen wordt het belangrijkst. Je kunt vervallen in zwart-witdenken: je denkt dat iemand voor of tegen jou is. Daardoor kan je bijvoorbeeld je mening aan de ander willen opleggen. Of de ander willen beledigen. Hieronder staan tips die kunnen helpen om toch met elkaar in gesprek te gaan.

Tips om met anderen in gesprek te gaan

Hoe ga je met mensen in gesprek die anders denken over onderwerpen rondom het coronavirus? Zonder dat dit leidt tot verwijdering, spanningen of zelfs ruzie?

 • Stel je open voor de mening van de ander. Dit doe je door vooral te luisteren, geïnteresseerd te zijn en vragen te stellen. Probeer niet de ander te overtuigen van je eigen gelijk. Argumenten aandragen in een gesprek hoort erbij, maar let op hoe je ze brengt.
   
 • Veroordeel de ander niet om zijn of haar mening. Iemand anders is niet beter of slechter omdat hij/zij een andere mening heeft.
   
 • Ga na welke achterliggende gevoelens de ander heeft. Probeer erachter te komen wat iemands zorgen en/of belangen zijn. Misschien is een van jullie bang en zoek jij of de ander houvast in deze situatie.
   
 • Blijf bij jezelf. Praat in de ik-vorm: ‘ik vind…’ of ‘ik ben bang dat…’ in plaats van ‘jij moet…’ of ‘door jou is het nu dat…’.
   
 • Wees bereid om kritisch te kijken naar je eigen ideeën. Kijk samen naar verschillende plekken voor informatie en sta open om te leren.
   
 • Probeer overeenkomsten te vinden. Bespreek welke waarden voor jullie beiden belangrijk zijn. 
   
 • Blijf bij dit onderwerp. Ga niet praten over eerdere meningsverschillen of andere onderwerpen die niets met dit gesprek te maken hebben.
   
 • Ga niet in discussie met elkaar op sociale media. Op sociale media is het soms lastig om genuanceerd en doordacht te zijn. En als je dingen schrijft, kan het harder overkomen dan als je elkaar ziet en het bespreekt.
   
 • Ga niet te lang door op het onderwerp.  Als jullie er niet uitkomen, stop dan de discussie. Stop ook als de sfeer te negatief wordt en praat op een ander moment nog eens verder.
   
 • Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Je kan tot de conclusie komen dat je een andere mening hebt. Dat is niet erg. Soms botst het vanwege verschillende ideeën over een gevoelig onderwerp. Kijk ook naar wat jullie verbindt en waar raakvlakken liggen.
   
 • Sluit het gesprek positief af. Praat na het gesprek nog over een leuk, luchtiger onderwerp. Of ga samen iets leuks doen zoals een rondje wandelen of een serie kijken.

Meer informatie en tips

 • De Humanitas Academie heeft een training ontwikkeld over in gesprek gaan met anderen. Daarin kom je meer te weten over luisteren en vragen stellen.