Was je besmet met het coronavirus? Dan kan je nog lang klachten hebben. Het is niet gek als je daardoor minder of niet kon werken. Het kan je wel zorgen geven. Ook stap voor stap weer beginnen met werken kan spannend of lastig zijn. Op deze pagina lees je hoe je met (langdurige) coronaklachten weer kan beginnen met werken. En wat je als werkgever kan doen voor werknemers die hier last van hebben.

Misschien ben je het vertrouwen in je lichaam kwijt. Dan lukt het waarschijnlijk niet goed om je werk op te pakken. Soms lukken in het begin alleen nog andere taken dan normaal. Of kan je minder uren werken. Herstellen gaat ook niet altijd hetzelfde. De ene week ben je vol energie aan het werk. En de week daarna lukt het bijvoorbeeld helemaal niet om te werken. Het is moeilijk om dat te accepteren en heel normaal als je daar zorgen over hebt. Gelukkig ben je niet alleen en is er steeds meer bekend over herstel na corona. Hieronder lees je hoe je met deze zorgen om kan gaan. En wat kan helpen bij je herstel.

 • Houd contact met je leidinggevende en collega’s. Als je regelmatig even bijpraat, is het makkelijker om weer aan de slag te gaan. Dat kan informeel door een (online) koffiemoment te plannen.
 • Houd je collega’s op de hoogte. Bespreek met je leidinggevende wat je collega’s over jouw situatie horen en via wie: jou of je leidinggevende. Daardoor hebben ze meer begrip voor je situatie en kunnen ze je steunen. Bijvoorbeeld door werk over te nemen of naar je te luisteren.
 • Rustig opbouwen van taken. Voor een ander is het lastig om in te schatten hoe het met je gaat en wat je aankan. Vind je dat zelf ook lastig? Begin dan met taken die je leuk vindt en die niet veel energie kosten. Van daaruit kan je het in stappen opbouwen. Als je je werkgever en collega’s laat weten hoe dit gaat, weten ze beter wat ze je wel of niet kunnen vragen.
 • Vraag om hulp. Bespreek met je werkgever, collega’s en bedrijfsarts wat jij nodig hebt en welke vragen je hebt. Bijvoorbeeld over de wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim. Een vriend, familielid of collega kan je ook helpen. Bijvoorbeeld om belangrijke afspraken en taken op een rijtje te zetten. Of door mee te gaan met gesprekken. Vind je dit lastig? Lees de tips bij hulp vragen en accepteren.

 • Houd er rekening mee dat je werknemer nog niet beter is. Besef dat werken onderdeel is van het herstelproces.
 • Geef vertrouwen en verlaag verwachtingen. Je medewerker kan bang zijn om het werk weer op te pakken. Door langdurige klachten verdwijnt vaak het vertrouwen in het eigen lichaam en kunnen. Geef aan dat proberen genoeg is. En dat het niet meteen goed hoeft te gaan. 
 • Geef extra pauzes. Snel moe zijn komt veel voor bij mensen die herstellen van corona. Bied bijvoorbeeld een plek aan waar je medewerker rust kan nemen als het te veel wordt.  
 • Beperk het aantal verschillende taken tegelijkertijd. Dat kan je werknemer te veel energie kosten. Net als contact met verschillende mensen tegelijkertijd.
 • Bied steun, toon begrip en heb geduld. Alleen zo kan je medewerker succesvol terugkeren naar het werk. Stuur bijvoorbeeld een bloemetje of kaartje namens alle collega’s. Of bel af en toe om te vragen hoe het gaat.

 • C-support informeert, adviseert en ondersteunt je bij langdurige klachten op alle gebieden: gezondheid, geestelijk, maatschappelijk, werk en financieel.
 • Via het meldpunt van FNV voor zorgmedewerkers met langdurige coronaklachten worden de financiële en mentale gevolgen hiervan zichtbaar. Dit kan je als werkgever bewust maken van de situatie van deze werknemers.
 • Via het Meldpunt Long Covid  kunnen medewerkers in het onderwijs zich melden met klachten die horen bij Long Covid. 
 • Op het UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen vind je meer informatie rondom langdurige ziekte en een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).
 • Bekijk het gratis webinar Long Covid en Werk dat het Longfonds organiseerde.
 • De handreiking COVID-19 en werk biedt praktische tips voor het omgaan met coronaklachten in het werk, voor jou als werkgever, werknemer, zelfstandig werkende of zorgverlener.
 • Leidraad Herstel & Re-integratie COVID-19 van het NVAB is een document voor bedrijfsartsen. Het is gebaseerd op wetenschappelijke kennis, nieuwe WHO-richtlijnen en kennis van ervaringsdeskundigen en C-support.