De coronatijd zorgt binnen veel gezinnen voor veranderingen en uitdagingen. Wat merk je en hoe gaan je kinderen en jij hiermee om? Lees informatie en tips om als gezin samen te leven met corona en de onzekerheid die daarbij hoort.

Je kan bij jezelf, je partner en je kinderen stress merken of emotioneel reageren. 
Je voelt je bijvoorbeeld:

 • bezorgd en onzeker
 • boos of angstig
 • eenzaam of afgezonderd
 • gemakkelijker geïrriteerd of prikkelbaar
 • onrustig en machteloos
 • tekortschieten, zowel in je werk als voor je kinderen
 • meer gespannen over de relatie met je partner en je kinderen

Het is heel normaal dat je deze gevoelens hebt. Het kan helpen om te lezen over de uitdagingen en mogelijkheden van deze coronaperiode.

Leg de lat lager
Neem de tijd om uit te vinden wat in jouw gezin het beste werkt. Jouw agenda als ouder is misschien voller met (reistijd naar) werk en sociale afspraken. Je kinderen gaan weer naar school en spreken af met vrienden. Hobby’s en sportactiviteiten buiten de deur zijn weer normaal. Iedereen vindt het moeilijk om met onzekerheid en steeds wisselende situaties om te gaan. En iedereen doet dat op zijn eigen manier.

Maak een dagindeling

 • Sta op tijd op. 
 • Als je thuiswerkt, werk dan op een vaste plek. En als het mogelijk is in een afgescheiden ruimte. Sluit aan het einde van de werkdag je laptop of computer af. Probeer werk en gezin zo goed mogelijk te scheiden. 
 • Maak samen met je gezin een overzicht van alle activiteiten van de week. Geef aan op welke dagen en tijden de kinderen naar school, sport of muziek zijn. Neem ook je eigen planning mee. Geef bijvoorbeeld aan op welke dagen welke ouder (thuis) werkt. En wie wanneer voor de kinderen zorgt.
 • Maak afspraken met de kinderen over hoe lang ze op hun laptop, telefoon of tablet mogen.
 • Houd leuke gewoontes vast.  Zoals samen spelletjes doen, dansen, wandelen of Netflixen. En als dat niet lukt, ben je als ouder nog steeds goed genoeg.
 • Bespreek aan het einde van de week wat goed ging en wat beter kan. Iedereen doet mee. Wat goed ging is belangrijker dan wat minder goed ging. Geef veel complimenten.

Bespreek mogelijke spanningen in het gezin
Neemt de spanning in het gezin toe? Bijvoorbeeld doordat een gezinslid stress heeft? Lees hoe je met spanning in het gezin kan omgaan.

Praat met kinderen en jongeren over het coronavirus en de gevolgen
Als ouder kan je je zorgen maken over het welzijn van je kind. Lees
tips over hoe je ervoor zorgt dat je kind zich goed blijft voelen en je in gesprek gaat over corona. Jongeren vinden het soms lastig om zich aan de maatregelen te houden. Lees tips om hierover met ze in gesprek te gaan

Vier jullie successen
Hebben jullie een paar uur ongestoord gewerkt of hebben de kinderen hun huiswerk af? Vier dit dan samen door wat leuks te doen. Zoals spelletjes doen, een lekker ontbijtje op bed of een dansuurtje.

 • Voor algemene tips over praten met kinderen over het coronavirus kan je terecht op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Op de website staan ook voorbeelden voor het maken van afspraken, het zorgen voor dagritme én afwisseling. Je leest er ook meer over hoe je onderscheid maakt tussen werktijd, schooltijd en vrije tijd. 
 • Daarnaast geeft het Nederlands Jeugdinstituut adviezen aan ouders over hoe om te gaan met schermtijd voor kinderen van verschillende leeftijden.