De coronapandemie en zorgen of problemen, groot of klein, gaan hand in hand. De gevolgen kunnen nog lange tijd merkbaar zijn. Op het Steunpunt Coronazorgen vind je organisaties die een luisterend oor bieden, vragen beantwoorden, tips geven of helpen bij dingen waar je mee worstelt. Het maakt niet uit of je hier bent voor jezelf of voor een ander. Ook als corona je werk nog beïnvloedt, omdat je bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs werkt, kun je hier terecht.

Ik heb zorgen

Jonge vrouw kijkt zorgelijk

Zit je niet lekker in je vel? Heb je vragen of problemen? Of heb je last van stress, angst, paniek of somberheid? Blijf er niet mee rondlopen. Maak gebruik van de hulplijnen voor bijvoorbeeld:

•    langdurige coronaklachten (long covid)
•    mensen met meer risico op ernstige corona 
•    een luisterend oor

Meer onderwerpen

Ik help een ander

Jonge mantelzorger omarmt oudere dame

Ben je mantelzorger? Of werk je met vluchtelingen of asielzoekers? Anderen helpen is mooi, maar kan soms ook zwaar zijn of vragen oproepen. Maak gebruik van de hulplijnen voor bijvoorbeeld:

•    hulp aan mensen met een migratie-achtergrond
•    spanningen in een gezin
•    de IC Intensive care (Intensive care)-opname van je naaste

Meer onderwerpen

Ik werk in de zorg

Zorgmedewerker loopt met oudere patient

Werk je in de zorg? Door coronazorg of inhaalzorg kan je werkdruk nog steeds hoog zijn. De zorg voor jezelf is even belangrijk als de zorg voor je patiënt. Maak gebruik van de hulplijnen voor bijvoorbeeld:

•    meten van je stressniveau
•    werkstress en zelfzorg
•    omgaan met agressie
Meer onderwerpen

Heb je niet gevonden wat je zocht of behoefte aan meer ondersteuning? Dan kun je ook contact opnemen met je huisarts.

Het Steunpunt Coronazorgen is een initiatief van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

feedback